Penemu Aljabar dan Algoritma

Abu Abdullah Muhammad bin Musa al Khawarizmi

Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al Khawarizmi [1] adalah seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi yang berasal dari Persia (Iran) pada masa Dinasti Abbasiyah. Beliau adalah seorang peneliti di Baitul Hikmah [2] – Baghdad.

Mengapa Rel Kereta Api Banyak Batu Kerikil?

Mengapa Rel Kereta Api Banyak Batu Kerikil?

Hampir di sepanjang rel kereta api biasanya terdapat batu kerikil yang terletak di bawah dan pada samping kanan dan kiri rel kereta api. Mengapa sengaja ditaruh dan apa fungsinya? Sebagai Bantalan Pemberat Fungsi batu kerikil pada rel kereta api adalah sebagai bantalan pemberat. Dengan adanya lapisan batu kerikil ini rel dapat tetap berdiri dengan stabil. …

Mengapa Rel Kereta Api Banyak Batu Kerikil?Read More »